עורכת: קריסטינה גוליאט

סליבן: פתיחה קונצ' "מקבת"

(תז' פיל' צפון אנגליה / דיוויד לויד-ג'ונס)

 

הובאי: היירה קאטי

(קלואה הנסליפ -כינור / תז' סימ' בורנמות' / אנדרו מוגרליה)

 

ברוולד: פואמה סימ' "פסטיבל הביידרות"

תז' פיל' מלכותית / אולף ביירלין)

 

רימסקי-קורסקוב: סויטה מתוך האופרה "סיפורו של צאר סלטאן"

(תז' חבל רומאנד / ארנס אנסרמה)