עורך: איתי ביינר

אנטוניו לוטי: רקוויאם 

(המקהלה ונגני "בלתזר-נוימן" / תומס הנגלברוק)