עורך: אורי מרקוס

רימסקי-קורסקוב\שטיינברג: שלישיית פסנתר בדו מינור 

(שלישיית בראהמס)