ג'אם 88 עם יוגב גלוסמן

you me everyone
bliss
so sad
all your weight on me
i fell again/subtitles
disney
oh yes
delicate
everything’s worth it