עורך ומגיש: קובי מנורה

David Bowie - Stay
Television - Little Johnny Jewel
Rush - Working Man / Finding My Way
Thin Lizzy - Still In Love With You
David Gilmour - Where We Start
Lynyrd Skynrd - Tuesday's Gone