"חליל במים": סדרת תוכניות בעריכת עדה ברודסקי על פרקים מחייו של קלוד דביסי (1989)