"מוּזה – שיחות על תהליך היצירה", מילְכָּה לָמדן משוחחת עם גארי ברתיני (1996)