עורך: בן רד. מגישה: עפרה הלחמי

Yes - Wonderous Stories
Camel - Never Let Go
King Crimson - 21st Century Schizoid Man
David Sylvian & Robert Fripp - Darshan
Rare Bird - Iceberg
Genesis - Looking For Someone
Emerson, Lake & Palmer - Knife Edge