עורך: בן רד, מגיש: קובי מנורה

Blondie - One Way Or Another
Fleetwood Mac - Rhiannon
Alanis Morissette - You Oughta Know
It's A Beutiful Day - White Bird
Jefferson Airplane - High Flying Bird
Sheryl Crow - Can't Cry Anymore
Pixies - Gigantic
Kate Bush - James And The Cold Gun
Janis Joplin - Ball And Chain