עורך: בן רד. מגישה: עפרה הלחמי

King Hannah - State Trooper
Gary Burton - Las Vegas Tango
Neil Young - She's A Healer
The Sheepdogs - Shine On
Radiohead - The Tourist
Wilco - Handshake Drugs
The Cure - Watching Me Fall
Interpol - Evil
The Church - Destination