עורך: איתי ביינר

בריטן: סימפוניית אביב, אופ' 44
(סולנים / מקה' מונטוורדי / מקה' הנערים של קתדרלת סאלסברי / תז' פילהרמוניה / ג'ון אליוט גארדינר)

א"ג מורן: שירי אביב
(זמרי פינזי / פול ספייסר)