"אלכסנדר סקריאבין - נביא האקסטזה": תוכנית בעריכת עדה ברודסקי (בני הנדל / שמירה אימבר / יצחק נוי / איריס לביא - 1979)