עורך: בן רד. מגישה: עפרה הלחמי

Genesis - Firth Of Fifth
King Crimson - Starless
Yes - Starship Trooper
Camel - Lady Fantasy
Caravan - The Love in your Eye