אמילי והפרופסור - פרופ' יובל אלבשן ואמילי עמרוסי

זוכה בלוטו ב64 מיליון ש"ח: דנה ירקצי
עברה עם משפחתה לגור ברמת אשכול בלוד: עפרה לקס
למידה מרחוק ואתגרים חינוכיים באגדות חז"ל: ד"ר שמואל פאוסט
5 שנים למותו של אלי ויזל ז"ל: דר' יואל רפל
מרב מיכאלי תטפל במזגן ברכבת-האם לנשים באמת קר יותר מגברים?: פרופ' מרק גלזרמן