1. אברהם פריד - הנני בידך
2. ברוך שלום - הנני
3. שי צברי - תפילת הדרך
4. יונתן רזאל ברי סחרוף - זוהר הרקיע
5. רמי קלינשטיין יונתן רזאל - תמיד אליך
6. יואלי דיקמן - חיבור חזק
7. יאיר אלייצור - למה שיקרת לי
8. אסף הרוש - כל מה שהיה
9. פרה אדומה - מים רבים
10. עידו פורטל - אני ישנה
11. יהושע אנגלמן - ענה דודי
12. עזרא היידו - שיר המעלות
13. מקהלת מכינת בני דוד - עלי - רפואה
14. קובי ברומר - עוסק בתורה

1. רפאל גרנות - תפילת הרב'ה
2. מרדכי בן דוד - הנני רופא לך
3. יאיר קלינגר - הנני
4. חיים משה - הנני כאן
5. יוסי אזולאי - תפילת הדרך
6. אליה גבאי - תפילת השר
7. חיים ישראל - תפילת הרב
8. נפתלי קמפה - תפילת חנה
9. יצחק מאיר - יהי רצון
10. נפתלי כלפה - תפילת השלווה
11. גיל ישראלוב - תפילת הלב
12. מאיר בן דרור - תפילת השל"ה
13. סגיב כהן - ברכת הדרך
14. ישראל פרנס - תפילת הילדה