סירוב של קופת חולים לטיפול בית לבן 91 | מה מגיע בחל"ת לעובדי קיץ | האם המעסיק יפגע מעובדת שטוענת שנפגעה בקורונה בעבודה | הבעייה בהפסקת השר"ם למתאשפזים במחלקה סיעודית פרטית | הגדלת קצבת סיעוד לאדם בן 80 שצריך דיאליזה | האם אבא לילד נכה המקבל קצבה זכאי להבטחת הכנסה