עורך ומגיש: גיל מטוס

Evan Cheadle - No Love Lost
Luca Nieri - Etrurian Shades
Vinyl Williams - Precious Star
Mandrake Handshake - Monolith
The Brian Jonestown Massacre - Mandrake handshake
Mt. Mountain - Dawn
Upupayāma - White Oak
Matt Berry - Like Stone - Moon Duo Remix
Patrick Cowley - Somebody to Love Tonight
LoneLady - Fear Colours