תוכנית על זכויות ילדים עם לקויות עם ענבל צוקרון דמארי - מנכלי"ת "קול הזכויות" | זכויות לילדה עם גידול בעין | הסעות שלא מתאימות לילד אוטיסט | ילד עם תסמונת וקטרל | תו נכה לילד |