שעה ראשונה

טיסה אזרחית לחלל
ד"ר עדי ניניו גרינברג, סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה

בגץ פונדקאות
עוז פרבין, יושב ראש עמותת אבות גאים

שעה שניה

קורונה
פרופסור נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות

יחסי האיחוד האירופי עם הממשלה החדשה
עמיחי שטיין, כתב מדיני

פוליטיקה ובטחון
ח"כ רם בן ברק, יו"ר ועדת חוץ וביטחון

שיא בהיקף המשכנתאות
ד"ר זיו נאור, מנהלת היחידה הכלכלית בפיקוח על הבנקים

פינת ספורט
עוזי דן, הארץ