עורך: בן רד. מגישה: עפרה הלחמי

Gary Moore - Still Got The Blues
Rory Gallagher - I Fall Apart
Robin Trower - Bridge Of Sighs
Peter Green - In The Skies
Snowy White - Bird of Paradise
Lonnie Mack - Why
Roy Buchanan - Black Autumn
Gov't Mule - When Doves Cry / Beautifully B
Rival Sons - Good Things
The Black Keys - Ten Cent Pistol
Blind Faith - Had to Cry Today