עורך: איציק יושע, מגיש: יואב יפת

חתכים קטנים
השמיכה הלבנה
מה הסיבה שלךְֹ?
עולה ויורד
בקי
לא מחלימים מהפצע
מעגל האור
חלק קטן ממני
שוב להאמין
שיר מהקומה התשיעית