"הנודד" - סיפורו של אספן השירים האנגלי ססיל שארפ

עורך: ישראל דליות / מספרים: שרגא פרידמן ונעמי דליות (1962)