t

מביא לשידור: אורי מרקוס

מביא לשידור: אורי מרקוס

"מאחורי מסך הזהב" - סיפורם של בתי האופרה הגדולים, סדרת תכניות בעריכת מיכאל אוהד - פרק פתיחה - "לה פניצ'ה" - "עוף החול הקם מאפרו" (לאה פורת - 1975)