t

מביא לשידור: אורי מרקוס

לזכרו של יוסף טל - 13 שנים למותו:

 

ערב מחווה לכבוד יום הולדתו התשעים, שנערך במרכז למוסיקה משכנות שאננים, ירושלים

 

(הנחיה - דני אורסתיו / קטעי קריאה - עדה ברודסקי - 2000)