על תשובה וכפרה,  אמון ואמת, ועל שבטיות בימים של מגפה.