עורך: דני אורסתיו

י. ס.באך: המיסה הגדולה, בסי מינור, רי"ב 232

(דורותאה מילדס, יוהנטה זומר - סופרניות / פטריק ואן גותן - קונטראטנור / יאן קובוב - טנור / פטר קוי - באס / זמרי "קפלה אמשטרדם" / תז' המאה ה-18 / פרנס ברוכן)

י. ס.באך: מוטט למקהלה כפולה "שירו לה' שיר חדש" (תהלים קמ"ט, ק"נ) רי"ב 225

("קולגיום באך יפן" / מסאאקי סוזוקי)