קצבת אזרח ותיק בחו"ל | טיפול ביולוגי לסרטן וקצבת נכות | אחוזי נכות על שעון ביולוגי משובש | אייטם עם רובי גת על הסרט "לא גיבור" | זכויות מהעירייה על נפילה לבור | אי קבלת קצבת זקנה בשל מחסור בתקופת אכשרה