עורך: אורי מרקוס

הפסנתרן יבגני קיסין בן 50

 

שופן: קונצ'רטו לפסנתר ולתז' מס' 1 במי מינור, אופ' 11

(התז' הפיל' מוסקבה / דמיטרי קיטאינקו - 1984)

 

פרנק: "פרלוד, כורל ופוגה"