11.10.2021 | מעצרים מנהליים וסערת אלעזר שטרן


משבר המתמחים: פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות | מעצרים מנהליים לאכיפת הפשיעה הערבית: מוחמד ברכה, יו"ר ועדת המעקב של ערביי ישראל | סערת אלעזר שטרן ויום העלייה: פנינה תמנו שטה, שרת העלייה והקליטה, כחול לבן | הנרצח ה- 98: מת מפצעיו ג'נאם ג'בארין שנורה בשבוע שעבר: אחמד גבארין, בן דודו | תעסוקת אוטיסטים בישראל: עמנואל כהן, אבא של יפתח