תוכנית בהשתתפות מאיר שפיגלר מנכ"ל ביטוח לאומי | השלמת הכנסה לאדם בן 82 | קצבת נכות ליחיד פלוס שני ילדים | גובה קצבאות הזקנה | קצבת אזרח ותיק בתוספת נכות