אורי גולומב

מור בירון - בסון

בני הנדל - קריין

הקאמרטה הישראלית ירושלים 

אבנר בירון - מנצח

 

לולי: סוויטה "גם הוא באצילים"

רוסיני: קונצ'רטו לבסון ולתז'

ריכרד שטראוס: סוויטה "גם הוא באצילים", אופ' 60