עורך: איתי ביינר

פורפורה: "הללו ירושלים" 

(אמני ברטאנייה / "לה פרלמון זה מוזיק" / מרטן ז'סטר)

 

גראון: "טה דאום"

("ל'ארפה פסטאנטה" / המדריגליסטים מבאזל / פריץ נאף)