מביא לשידור: אורי מרקוס

"סוף המסע": סדרת תוכניות בעריכת מיכאל אוהד: פרק מס' 4: "האופרה שלא נכתבה" 

(מגישה: לאה פורת, 1974)