אורי מרקוס:

יום הולדת למנצח והחלילן פרנס ברוכן:

ויוואלדי: קונצ'רטו לחליל בפה מז'ור, אופ' 10/1, "הסערה בים"
(תז' המאה ה-18)

בטהובן: קונצ'רטו לכינור ולתז' ברה מז'ור, אופ' 61
(תומאס צהטמאייר - כינור / תז' המאה ה-18)