עורך: אורי מרקוס

המנצח דימיטרי מיטרופולוס - 61 שנה למותו:

מאהלר: פרק אדאג'ו מתוך סימפוניה מס' 10
(התז' הסימפ' הפיל' ניו יורק)

ר׳ שטראוס: תמונת ההתוודעות מתוך האופרה "אלקטרה"
(אינגה בורק - אלקטרה / קורט בהמה - אורסט / התז' הפיל' וינה)