עורכת: יוליה צודיקס

בטהובן: קנטטה "הרגע המפואר" אופ' 136, פרק 3

שופן: סקרצו מס' 2 בסי במול מינור, אופ' 31

ובר: הזמנה לריקוד

דבוז'אק: קונצ'רטו לכינור בלה מינור, אופ' 53, פרק 3

שוסטקוביץ': סימפוניה מס' 5 ברה מינור, אופ' 47, פרק 4

הנדל: סוויטת צ'מבלו מס' 1 בלה מז'ור, רי"ה 426, פרק 1