עורך: אורי מרקוס

המנצח דימיטרי מיטרופולוס - 61 שנה למותו:

דביסי: "הים" - שלושה רישומים סימפוניים (התז' הפיל' ניו יורק)

סן-סאנס: קונצ'רטו מס' 3 לכינור ולתז' בסי מינור, אופ' 61
(זינו פרנצ'סקטי - כינור / התז' הפיל' ניו יורק)