עורך: אורי מרקוס

יום הולדת למנצח ארנסט אנסרמה:

בלאקירב: "תמרה" - פואמה סימפונית
(תז' שוויץ הצרפתית)

סיבליוס: סימפוניה מס' 4 בלה מינור, אופ' 63
(תז' שוויץ הצרפתית)