עורכת: יוליה צודיקס

היידן: סימפוניה מס' 45, פרק 2

שופן: סקרצו מס' 3 בדו דיאז מינור, אופ' 39

מוצרט: קונצ'רטונה, ק. 190, פרק 1

סקריאבין: סימפוניה מס' 1 במי מז'ור, אופ' 26, פרק 2

באך: פוגה במי מזו'ר, רי"ב 566

הולסט: כוכבי הלכת, אופ' 32, 5. שבתאי