עורך: אורי גולומב

סטלה לרנר: שישה שירי לאה גולדברג
(שרון רוסטורף-זמיר - סופרן / חגי יודן - פסנתר)

שיאוגנג יה: שיר הצער והסיפוק, אופ' 67
(שניינג - בריטון / התז' הלאומית המלכותית סקוטלנד / חוסה סרברייר)

ר' שומאן: מחזור שירי היינה, אופ' 24
(איאן בוסטרידג' - טנור / ג'וליוס דרייק - פסנתר)