"דור הזהב - אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות", תכניתו של רם עברון

(לזכרו של רם עברון, במלאת 13 שנים למותו)