עורכת: יוליה צודיקס

בטהובן: סימפוניה מסר 5 בדו מינור, אופ' 67, פרקים 3 ו-4

ראוול: קונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור, פרק 1

ריס: סימפוניה מס' 2 בדו מינור, אופ' 80, פרק 1

באך: קנטטה "שמחו, הלבבות" רי"ב 66, פרק 5

שטראוס הבן: ולס "חיי אומן", אופ' 316