עורכת: טליה אילן

מוצרט: "לוצ'ו סילה", ק' 135
(פטר שראייר, אדיתה גרוברובה, צ'צ'יליה ברטולי, דון אפשו, איבון קני – סולנים / מקה' ארנולד שנברג / "קונצנטוס מוזיקוס וינה" / ניקולאוס הרנונקור)
------------------

מוצרט: פנטזיה בדו מינור, ק' 475
(אליסיה דה לרוצ'ה – פסנתר)