עורכת: יוליה צודיקס

פרוקופייב: הקצין קיז'ה, אופ' 60, פרק 5

מנדלסון: סימפוניה מס' 3 אופ' 56, סקוטית, פרק 2

גרדל: במדרון

קרפט: קונצ'רטו לצ'לו בדו מז'ור, אופ' 4, פרק 3

אלגר: מארשי פאר והדר, מס' 1, אופ' 39/1

בטהובן: המלך שטפן אופ' 117

הנדל: הרקולס, רי"ה 60, מערכה שניה, אריה

שברייה: לרגטו לקרן ותז'