עורכת: תמרה בלטר

הצ'לנית סול גבטה

בלוך: "מחיי היהודים"
(סול גבטה - צ'לו / סינפונייטה אמסטרדם / לאונרד סלטקין)

אלגר: לה קפריציוז, אופ' 17
(סול גבטה - צ'לו / תז' לאומית דנית / מריו ונצגו)

אלגר: קונצ'רטו לצ'לו ותז' במי מינור, אופ' 85
(סול גבטה - צ'לו / תז' לאומית דנית / מריו ונצגו)

"שיר הציפורים" [קטלוני]/קזאלס בנוסח לאנסמבל צ'לי
(סול גבטה וצ'לנים מהסינפונייטה אמסטרדם)