עורכת: תמרה בלטר

הפסנתרן, המעבד והמלחין אמיל נאומוף

באך/נאומוף: האריה "מאהבה" מתוך ה"מתיאוס פאסיון"
(אמיל נאומוף - פסנתר)

נאומוף: "סיפור סתיו" מתוך 13 אנקדוטות
(סוז'ין ז'ו - פסנתר)

נאומוף: "הרמוניה של ערב" [בודלר]
(מרי אן הארט - מצו סופרן / אמיל נאומוף - פסנתר)

גבריאל דופון: "הבית בחולות" - 2 קטעים
(אמיל נאומוף - פסנתר)

סאטי/נאומוף: 3 ז'ימנופדי בנוסח לבסון ופסנתר
(קת'רין מרקזי - בסון / אמיל נאומוף - פסנתר)

ברהמס: סונטה מס' 2 לכינור ולפסנתר בלה מז'ור, אופ' 100
(פטריס פונטנרוזה - כינור / אמיל נאומוף - פסנתר)

באך/נאומוף: מתוך "היוהאנס פאסיון" - התבונני נפשי
(אמיל נאומוף - פסנתר)