עורכת: תמרה בלטר

קונצרט פתיחת העונה של תז' טונהלה, ציריך בניצוח פאבו יארבי, אולם התז', 15.9.2021

מאהלר: סימפוניה מס' 3 ברה מינור
(ויבקה להמקול - אלט / אקד' לשירה ציריך (נשים) / מקהלת נערי ציריך / תז' טונהאלה / פאבו יארבי)