עורכת: יוליה צודיקס

מאהלר: סימפוניה מס' 4 בסול מז'ור, פרק 4

שוסטקוביץ': עידן הזהב, אופ' 22א' אדג'יו

שופן: פרלוד ברה במול מז'ור, אופ' 28

באך: סוויטה תזמורתית מס' 2 בסי מינור, רי"ב 1068, 2,4,6

מוסורגסקי: תמונות בתערוכה, 6,7,8,9

בטהובן: שביעייה במי במול מז'ור, אופ' 20, פרק 1