עורכת: קריסטינה גוליאט

רוסיני: פתיחה לאופרה "ההונאה המוצלחת"
הנדל: אריה מתוך האופרה "רינַלְדוּ"
פולנק: "שבח לאל – קטע מתוך הגְלוֹרְיה
ורדי: לואיזה מילר - פתיחה
ביזה: כרמן - סגידילה