עורך: איתי ביינר

י"א האסה: רקוויאם

(איל פונדמנטו / פול דומברכט)